O prútených plotoch

PREČO POTREBUJETE PRÚTENÉ PLOTY?

ZVEDAVÉ POHĽADY Z ULICE?
NEVZHĽADNÉ STAVBY V SUSEDSTVE?
SILNÝ VIETOR NA ZÁHRADE?
SILNÉ SLNKO NA TERASE?
ROZTRHANÁ TEXTÍLIA NA PLOTE?
ROZPADNUTÁ TRSTENÁ ROHOŽ?
NOVÉ OPLOTENIE POZEMKU?

PREČO SI VYBRAŤ PRÁVE PRÚTENÉ PLOTY?

Prírodný materiálŽiadna údržbaJednoduchá montáž
Moderný dizajnDlhá životnosťVýsledný efekt

 

AKO MǑŽETE VYUŽIŤ PRÚTENÉ PLOTY?

MONTÁŽ PRÚTENÝCH PLOTOV


Nakoľko prútene polia tvoria kompaktný celok, ich montáž je naozaj jednoduchá.
Upevňujeme ich na existujúci, prevažne pletivový plot, a to pomocou viazacieho drôtu alebo plastových sťahujúcich pások približne v 6-10 bodoch.
Základom tejto montáže je využitie stĺpikov oplotenia a vodiacich napínacích drôtov, ako najpevnejších a najstabilnejších prvkov stávajúceho oplotenia.
Polia je možné upevniť aj na drevené, kovové alebo iné ploty v prípade, že chceme znížiť ich priehľadnosť.
Obrázok2

 Z ČOHO SÚ PRÚTENÉ PLOTY

Základom všetkých našich prútených plotov je predovšetkým vŕbové prútie.
Vŕba rodu salix americana, s ktorou pracujeme, zaručuje kvalitu, odolnosť a trvácnosť prútených plotov.
Najdôležitejší je najmä vek prútia, preto používamé jedno alebo dvojročné výhonky.
Obrázok1
Kov ram
Aby sme plotom zaručili ešte väčšiu pevnosť, stabilitu a vyššiu životnosť, osadili sme ich do kovového rámu.
Pre lepšiu stabilitu prúteného poľa je rám v strede vystužený vodorovnou priečkou a v prípade väčších rozmerov aj zvislou.
Kovový rám je štandardne neošetrený aby čo najviac a najlepšie doplnil prirodzený vzhľad prútených plotov.
Na prianie zákazníka môže byť natretý antikoróznou farbou.

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram